INHOUD

Voorwoord

Introduktie

Een Avontuur van Bewustzijn

Interdimensionele Architekturele konstrukties

Wetenschap en Bewustzijn

Een Taal van Resonantie

De Uitdaging van een Pionier

 

HOOFDSTUK 1: OPERATIE VAN UNITAIRE OVERDRACHT

I Constitutie, ritme, contrôle van de overdrachten

1. Redenen die het contakt tussen de internele numeratie en het wezen van

synthese voorkomen

2. Organizatie van iemands bestaan in resonantie met de overdracht

3. Verdwijning van dispersieve elementen

4. Evenwicht van het wezen en snelheid van overdracht

5. Ritme van overdracht en cirkels van de eenheid

6. Mutatie van het lumineuse innerlijk en controle over de synthesen


II Raad 6- Levenden en doden

1. Levenden en doden

2. Orgaan van sumériane overdrachten het aaneenhechten van synthesen


III Contrôle over innerlijkheid

1. Noodzaak van de beheersing en unitaire energetische waarde

2. Contrôle over innerlijkheid

3. sumériane confederatie, disconnectie en reünificatie

 

IV Inwendige unitaire herintegratie

1. Mogelijkheid van herintegratie

2. Primitieve krachten en extérieure schommelingen

3. Kontinuïteit van bewustzijns-energie en diskontinuïteit van vorm

4. Onsterfelijke kontinuïteit en wezenlijke restrukturering

5. Vibrale doordrenking en aura van licht


HOOFDSTUK 2: DE NIEUWE ALLIANTIE, EEN CORRELATIE VAN TOTALITEIT

I Origine van de telepatische overdrachten

1. Van bewustzijn naar macht: verschillende soorten boodschappen

2. Selektie van de energiën betreffende het signaal van innerlijke unitaire numeratie

 

II Kondities van innerlijke communikatie en van sumériane synthese

1. Voorwaarden van tussenkomst van de internele unitaire numeratie

2. sumériane essentie

 

III Inwendige eenheids numeratie, externele numeratie en onweerstaanbare systemen

1. Informatie afkomstig van symbolen van macht - Systeem van uitwendigheid B4

2. Code van gesynchroniseerde numeratie en gebiedende numeratie

3. Liefde, een programma van verschijning tot de extase

4. Het contakt met het systeem van macht houden en het delimiteren

5. Het menselijk wezen, dragers van overdrachten

6. Correlatie tussen menselijke en hierna- menselijke niveau's en ondertekening van totaliteit

7. Afbakening en beheersing van uitwendigheid en minderwaardigheid

 

IV Interdimensionele overdrachten en ondertekening van vereniging

1. Normalisatie van de operaties van overbrenging

2. Contrôle van opwekking van energiën 04 en 06

3. Energetische kern en onweerstaanbaar schip van verschijning

4. Verbintenis van verinnerlijking

5. Systeem van sumeriele synchronisatie

6. Unitaire correlatie en gordages van numeratie

7. Internele eenheid en contrakten van uitwendigheid

8. Internele verzoening en verleidingen van uitwendigheid

9. Hardheid, een obstakel naar uitwendigheid - Gebiedend B4

10. Herinnering

11. Afzakking naar de hel en contrakten van verinnerlijking

12. Contrakt van onweerstaanbare gedaante

13. Raad van uiterlijke lichtsterkte en beslist minderwaardig

14. Verbinding van het sein van minderwaardige mutant en verlichting

15. Vorm van een wezen in komplete innerlijke overdracht

16. Lichtgevend lichaam

17. 07 - en contrakten van gesynchroniseerde numeratie

 

HOOFDSTUK 3: INWENDIG BEWUSTZIJN EN WERELDEN VAN DE VORM

I Bewustzijn, interne energie, licht en vlak van vormen

1. Lichtsterkte en kontinuïteit tussen het innerlijk en het minderwaardige of het uitwendige

2. Ontwakening van de unitaire inwendige gedaanten

3. Redding van zielen

4. Gebied van energetische samendrukking en buidels van licht-energie

5. Uiterlijke cirkel en verdeelde macht

6. Handtekening van sumériane synthese

7. Eterneel bewustzijn en internele numeratie

8. Synthetische getal aanduidende correlatie en formalizatie

9. Samenvoegen van de vermogens van de vorm

10. Overbracht van integreerbaar licht

 

II Inkarnatie: programmering, contrakt van verinnerlijking

1. Lichaam van nummeratie en sumerieel contakt

2. Controle en circel van inwendige eenheid

3. Vormen van heropname en antenne van nummeratie

4. De uitverkorenen: lichamen van nummeratie die in een directe lijn voorzien zijn

5. Contrakten van verinnerlijking

6. Mededelingen van unitaire, innerlijke nummeratie

7. Boodschappen van de stellingen: ontvankelijkheid en operativiteit

 

HOOFDSTUK 4: UNITAIRE SUMERIELE WETENSCHAP

I Vereniging en terugkeer

1. Gebieden van nummeratie en zintuigen van overdracht

2. Openbaringen van wezens die niet voldoende gecodeerd zijn

3. Inwijding en contrakt van inwendige nummeratie

4. Gesynchroniseerd groeiwezen en lichaam van eenheid

5. Contrakten van de uitzender en nummeroteerbare planeten

6. Gedeeltelijke schepsels en kracht van lagere zender

7. Materie en unitaire heropname

8. Materie van lagere zender en uitwendige controle

9. Verdeling en ber systeem

10. Contrakt van verinnerlijking en laatste oordeel

11. Integratie in de internele unitaire samenvatting

II Contrakten van sumériane numeratie

1. Netwerken en motors van innerlijkheid

2. Drug en energetische vernietiging

3. Wonderen en lichamen van sumériane essentie

4. Orpere: reïntegratie in het veld van de vader

5. Rationering van energie en verlaging van de handtekeningen van vorm

6. Broers en zussen van licht

7. Consecratie, beschermers over het lichaam en tovermiddelen van zenders

8. Overdrachten van numeratie en paroxisme

9. Dispuration en verandering van numeratie en sumériane wetenschap

10. Aanvulling man vrouw en sumériane synchronisatie


HOOFDSTUK 5: NUMERALE VERENIGING

I Overdrachten van macht

1. Lichten van sumériane samenvoeging en kontrakten van heropheffing

2. Codificaties van de U- vaders en interieure nummeratie

3. Uitdrukkelijk interieur en kontrakt van imperieuse figuur

4. Netwerk van imperieuse figuur

5. Synthetische sumerieel contrakt: de profeet

6. Codes van nummeratie- Licht 18

 

II Operatie van overdracht- Synthetische code

1. Het kiezen van niveau van iemands overdracht

2. Tijd van nummeratie

3. Tijdloosheid, tijd, ruimte en cirkel 2

4. Gesynchroniseerde zenders en continuïteit van sumériane koordificatie

5. Lichaam van synthese en oneindigeheid

6. sumériane herinbrenging van het psychische voertuig

7. Mechanisch schip en motor van exterieure overdracht

8. Operationele hergroepering en lichaam van gesynchroniseerde nummeratie

9. Ontmoetingen tussen wezens en coördinatie van nummeratie

10. Lichaam van leven en cirkel van toekomstige eenheid

11. Energetische gecoördineerde groep en kwaliteit van de nummeratie van synchronisatie

12. Handtekening van exterieure uitsteking


For more information
http://www.unitaryscience.org/unitaryscience.htm

Contact us

http://www.axiel.com
http://www.unitaryscienceinstitute.com
http://www.unitaryworkshops.com


Copyright www.unitaryscience.org 2001-2017